شرح وظایف معاونت
8/7/2021 1:16:25 AM | 399

اهداف و شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی ومنابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به یشترین کارایی نایل آید. بدین منظور برنامه های زیر مد نظر حوزه معاونت اداری - مالی می باشند:
اجراي كليه امور مالي و اداري دانشگاه و مراقبت دررعايت مقررات مالي و اداري
نظارت بر امور استخدام (استخدام- صدور احكام ترفيع بازنشستگي و ... )
نظارت بر خريد كليه وسايل مصرفي دانشگاه
نظارت بر كليه دريافت و پرداختهاي دانشگاه
اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدها و رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه
ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي واحدهاي دانشگاهي
شركت در شوراها، كميسيون‌ها و جلسات مختلف جهت اظهارنظر در مورد مسايل مختلف و ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف اداري و مالي
نظارت و همكاري در مورد تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه
برنامه‌ريزي براي ارتقاء سطح رفاه و معشيت اعضاء هيأت علمي و كاركنان
همكاري با رئيس دانشگاه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي تعاوني دانشگاه
برنامه ‌ريزي بمنظور بهبود بهره‌وري و حركت بسوي تحول اداری
ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف محوله به واحدهاي تحت نظر