شرح وظایف دفتر فنی
9/4/2021 1:40:49 PM | 322

شرح وظایف دفتر فنی و عمرانی دانشگاه ها:

 • - مطالعه وبررسی در زمینه طراحی نقشه های اجرایی انجام شده سازه های فلزی وبتون آرمه یا ساختمانهای مصالح نوین
 • - مستندسازی پروژه
 • - کنترل پروژه
 • - تهیه گزارش پروژه
 • - بازدید و نظارت از ساختمانهای موجود در سطح دانشگاه وبررسی اشکالات ونواقص آنها وارائه پیشنهادات لازم برای رفع آنها
 • - کنترل بر برآوردهای انجام شده مشاوران در حجم عملیات ساختمان سازی و هزینه یابی آنها برای احداث ، تعمیر ونگهداری
 • - نظارت برپروژه های در حال احداث دستگاه  و رسیدگی به صورت وضعیتهای مربوطه
 • - کنترل  طرح ونقشه های اجرایی اجزاء ساختمانها مانند پی ، ستون و دیوار
 • - مطالعه وبرنامه ریزی وارائه طرح و اعتبار مورد نیاز و نیز نظارت برکار مجریان طرح
 • - بازدید از طرحهای تاسیسات مراکز در دست احداث به منظور حصول اطمینان صحت ثبت امور با توجه به مقررات
 • - کنترل و نظارت بر مشخصات فنی و امور ساختمانی
 • - تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به مقام مافوق
 • برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی موردنیاز
 • نظارت بر مناقصه‌ها و انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاوره و پیمانکار برای طرح‌های عمرانی.
 • کنترل بر تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.
 • نظارت کامل بر طرح  و  محاسبات فنی ساختمان‌های جدید التأسیس دانشگاه.
 • نظارت بر تهیه طرح و انجام محاسبات برآورد ساختمان‌های جدید‌التأسیس.
 • پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • بررسی طرح‌های عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویت‌ها،امکانات و اعتبارات مصوب و براساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب وپیگیری بودجه پروژه‌های عمرانی تا مرحله نهایی.
 • ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه‌­ها و فعالیت­‌های عمرانی دانشگاه و ارائه راه‌حل­های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور.
 • نظارت کامل و سرپرستی امور مربوط به تحویل موقت و دائم ساختمان‌ها و تأسیسات.
 • رسیدگی کامل بر صورت وضعیت‌ها و امور پیمانکاران و مشاوران دانشگاه.
 • نگهداری، ثبت و به‌روزرسانی نقشه‌ها، مشخصات و مدارک فنی
 • تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی مربوط به شناسنامه متراژ فضاها.
 • تهیه و تدوین اطلاعات مورد نیاز اولیه جهت مقاوم سازی لرزه‌­ای ساختمان­‌های دانشگاه.
 • نظارت عالیه بر اجرای کلیه قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی دانشگاه.
 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و سایر امور مربوط براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده.
 • شرکت و برگزاری در دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی کارکنان واحد فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه که در دانشگاه و یا بیرون آن انجام میشود